Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Pomáhají vědě. A mají šanci na vyléčení

  8:59aktualizováno  8:59
Pětatřicetiletý Petr z Olomouce na první pohled nevypadá na to, že má za sebou zkušenost s velmi těžkou nemocí. „Byl jsem po ozařování, chemoterapii i operaci zhoubného nádoru mozku. Pak jsem absolvoval léčbu pomocí speciálního přístroje s elektromagnetickými impulzy. Doufám, že i zařazení do klinické studie pomohlo nemoc zastavit," říká.

Léky, prášky, tablety | foto: Profimedia.cz

Čtyři roky od operace věří, že také díky tomu, že si jej doktoři vybrali pro léčbu ještě nezavedenou běžně v praxi, se už nemoc nevrátí.

Právě "naděje a budoucnost" jsou slova nejčastěji skloňovaná v souvislosti s praktickým ověřováním účinků nových léků, jejich dávkování, způsobu jejich podávání či lékařských postupů. Řada takzvaných klinických studií probíhá právě v Olomouci. Dnes jich na pracovištích fakultní nemocnice probíhají desítky.

Většina znamená pro vybrané skupiny pacientů, u kterých například selhala či nezabrala klasická léčba, možnost, jak se pokusit chorobu přece jen přemoci. Nebo ji alespoň zastavit či zmírnit dopady.

Cílem studií je rozhodnout, zda je nový způsob léčby bezpečný a účinný. Pro nemocné může být lepší alternativou i ve srovnání s dosud nejlepšími dostupnými metodami. To, co dnes odborníci zkoušejí, by mohlo v budoucnu patřit do klasického arzenálu nabízených postupů.
 
Ve fakultní nemocnici nyní probíhá na sto padesát klinických studií. "Jen v letech 2005 až 2008 jsme jich v našem zařízení zahájili na dvě stě šedesát," poznamenal mluvčí největšího zdravotnického zařízení v kraji Egon Havrlant.

Některé z klinických studií již skončily, jiné jsou naopak rozplánované do více let. "Některé z nich poběží až do roku dva tisíce čtrnáct," upřesnil Havrlant. Největší množství "bádání" podle jeho informací probíhá na fakultních pracovištích neurologické, urologické a onkologické kliniky.
 
Na onkologii nyní probíhají mimo jiné hned tři projekty zaměřené na rakovinu prsu. Ta je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Počet nemocných navíc každoročně stoupá. Podle odhadů vzrostl za poslední tři desetiletí výskyt této nemoci o 120 procent. Současně ovšem roste i množství pacientek, kterým se daří nad nemocí vyhrát. A to díky prevenci a včasnému odhalení i díky novým medikamentům a postupům.

Ve dvou probíhajících studiích se tak ocitly ženy s nádorem prsu, který se již rozšířil do dalších míst v těle, takzvaně metastázoval, a u kterých selhala předchozí léčba cytostatiky. Poslední z trojice zacílila naopak na pacientky s brzy odhaleným karcinomem prsu, u kterých ale nádor nereaguje na hormonální léčbu a na trastuzumab (Herceptin).

Podle Karla Cwiertky z onkologické kliniky na klinice probíhají ještě další tři studie do kterých lze zařadit nové pacientky. "Dvě jsou zaměřené na léčbu nemocných s pokročilým nebo metastázujícím zhoubným nádorem ledvin. Poslední na pacienty s metastázujícím karcinomem prostaty, který přestal reagovat na hormonální léčbu," vypočítává Cwiertka.

Hned u čtyř zmíněných klinických studií vědci zkouší takzvané cílené biologické léky. "Ty ovlivňují signální dráhy, které jsou důležité pro růst nádorů," popsal Cwiertka. Biologická léčba je v současnosti stále používanější. Obecně se označuje jako cílené podávání léků, které ovlivňují biologickou (imunitní) odpověď organizmu.

"Je velmi obtížné označit některou z těchto studií za nejzajímavější. Prakticky všechny se snaží odpovědět na základní otázku, zda existují léky, které by nemocným s určitým typem nádoru a v určité fázi nemoci, pomohly lépe než běžně dostupné léky," doplnil Cwiertka.

Zároveň u většiny těchto studií probíhá i výzkum zaměřený na hledání podmínek, za kterých zkoušené léky lépe fungují.

Léky už jsou vyzkoušené

Pokaždé se v každé fázi klinického zkoušení doplňují také údaje o nežádoucích účincích nových léků a jejich případném ovlivňování s jinými medikamenty.

"Ve všech zmiňovaných studiích jsou používány léky, které již prošly určitými fázemi klinického zkoušení. Víme tedy, že mohou mít pozitivní efekt na průběh onemocnění. Co však nevíme, zda jsou nebo nejsou lepší než léky, které můžeme používat v každodenní praxi," poznamenal onkolog.

Pokud některé z medikamentů zkoušených nyní u pacientů s pokročilým stadiem rakoviny uspějí, budou se s nimi podle Cwiertkova odhadu moci lékaři i nemocní v běžné praxi setkat za dva roky až šest let.

"V případě studií zaměřených na časná stadia onemocnění to většinou bývá ještě o několik let později," přidal Cwiertka. Důvodem pro takový odstup je nutnost seriózně zhodnotit účinnost a bezpečnost zkoušeného preparátu.

"Často je účast v klinické studii pro nemocného jednou z posledních nadějí na prodloužení života." onkolog Karel Cwiertka

Další krok dopředu v boji s rakovinou možná v následujících letech udělají i léky, které nyní zkouší na vybrané skupině nemocných na fakultní urologické klinice. Hned tři projekty se tu zaměřují na léčbu zhoubného nádoru prostaty. Dva testují určitý preparát pro biologickou léčbu a třetí zkouší nový způsob hormonální léčby.
 
Podle přednosty kliniky Vladimíra Študenta patří z pěti u nich nyní probíhajících studií k nejzajímavějším ta, která je určená pro muže s rakovinou prostaty, u nichž už medicína vyčerpala možnosti hormonální léčby. "Novou šancí je pro ně právě biologická léčba," dodal Študent. Pacienty, u nichž se nová léčba zkouší, vybrali specialisté podle velmi přísných kritérií.

"Zbývající dvě klinické studie probíhající na naší klinice zkouší využití botulotoxinu u lidí s dráždivým měchýřem a roztroušenou sklerózou. Poslední pak využití botoxu u mužů se symptomy způsobeným nezhoubnou hyperplazií prostaty," uzavřel výčet Študent.

I na neurologické klinice probíhají podle neurologa Jana Mareše studie zaměřené hned na několika nemocí. U roztroušené sklerózy mozkomíšní se lékaři snaží zjistit efekt imunomodulační léčby nových preparátů. "Dále je zkoumán vliv kanabinoidů na zmírnění spasticity a centrální neuropatické bolesti. Tato klinická studie trvá zhruba rok," dodal Mareš.

Mezi vybranými na další klinická hodnocení se ocitli i pacienti s časným stádiem Parkinsonovy nemoci. Jedno z nich testuje lék v náplasťové formě. Druhé hodnocení pacientům nabízí již hojně užívanou účinnou látku, nyní však ve formě nových tablet, které umožní užívání pouze v jedné denní dávce.

Jak se může zájemce o zařazení do podobných projektů skutečně dostat? Není to snadné. Parametry studie určují pro jakou diagnozu a skupinu nemocných je určená. Výběr pacientů tak probíhá podle předem stanovených pravidel. "Nemocní musí splňovat takzvaná vstupní kritéria pro zařazení," podotkl onkolog Karel Cwiertka.

Musí mít například určitý typ nádoru, do zařazení projít daným způsobem předléčení, musí být schopen podepsat souhlas s účastí ve studii a podobně. U každého z projektů bývají vyřazení ti, kteří mají určité nemoci či stavy, které jim znemožňují začlenění mezi testované. Jsou to třeba lidé s výrazněji postiženou funkcí ledvin či jater.

Firmy provádějící výzkum nových léků si vybírají centra, která mají dostatek pacientů s danou diagnózou. Lékaři léčí podle přesných pokynů a o pacientech vedou perfektní dokumentaci.

Cílem vstupních podmínek je na jedné straně zajištění hodnotitelnosti výsledků a samozřejmě ochrana pacienta, který se klinického zkoušení zúčastní. Podle Cwiertky studie zaměřené na pacienty s rakovinou chtějí vždy dosáhnout lepších léčebných výsledků.

"Nicméně zájemcům o účast v klinickém hodnocení léku vždy zdůrazňujeme, že právě provedení dané studie a její seriózní zhodnocení ukáže, zda nová léčba je lepší. Samozřejmě často bývá účast v klinické studii pro nemocného jednou z posledních nadějí na prodloužení nebo zlepšení kvality života," uzavřel onkolog.
 
"Zařazení do klinické studie je možný prospěch pacienta z nové léčby," souhlasil neurolog Mareš. Provádění hodnocení má ve většině případů také velký význam pro samotné kliniky. "Dostáváme se k informacím o lécích, které budeme možná v budoucnu používat, zapojujeme se do mezinárodní spolupráce," vysvětlil Cwiertka.

Při setkáních zkoušejících mají možnost navázat kontakty s odborníky z jiných zemí. V případě zařazení většího počtu nemocných do konkrétní studie bývají zkoušející uváděni jako spoluautoři vědeckých publikací, které o výsledcích referují v renomovaných zahraničních odborných časopisech.

Klinice roste prestiž

"Kromě účasti na prestižním výzkumu získává klinika možnost užívat nové a účinné preparáty či pomáhat pacientům tam, kde standardní léčba nemá odpovídající efekt. Co se týče výběru klinik ze strany zadavatelů, většinou rozhoduje renomé kliniky hodnocené na základě výzkumných a vědeckých výsledků, zkušeností odborníků a odpovídajícího technického zázemí pracoviště," doplnil výčet neurolog Mareš.

Aby se ale konkrétní pracoviště vůbec mezi vybrané dostalo, musí splňovat hned několik podmínek. Podle Vladimíra Študenta musí mít například klinika dobré jméno v odborných kruzích, spolehlivě vést záznamy, lékaři musí velmi dobře umět anglicky.

Nezanedbatelný je vedle odborného rovněž ekonomický přínos. Podávané experimentální léky jsou dodány firmou, která klinické hodnocení zadala, a léky, které slouží jako srovnávací, proplácí zadavatel.

Co je to v medicíně

Biologická léčba

Nová, stále modernější cílená léčba léky, které ovlivňují biologickou odpověď organismu. Zasahuje přímo v buňkách. Například v onkologii mimo jiné spočívá i v podávání léků, které posilují organismus v boji s nádory. Obranyschopnost organismu totiž zajišťuje komplexní síť různých buněk imunitního systému. Ten je normálně schopen rozeznat zdravé a nádorové buňky.

Benigní

V medicíně charakterizuje biologickou povahu nádoru. Tyto nádory označované obecně za nezhoubné rostou pomalu jen v místě svého vzniku. Někdy samy přestanou růst a dál neohrožují pacienta. Většinou je lze chirurgicky natrvalo odstranit.

Botulotoxin

Botulin je přirozený bakteriální toxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Je považována za jeden z nejúčinnějších jedů. Vedle medicíny se využívá také v kosmetice, hlavně na vyhlazování vrásek, a v dalších odvětvích.

Cytostatikum

Název léků, které mají ničit nádorově změněné tkáně v organismu, podobně jako třeba antibiotika ničí bakterie. Bakterie se zásadně odlišují od buněk lidského těla, takže antibiotika mohou poškodit bakterie, aniž by poškozovaly lidské buňky. Na rozdíl od toho cytostatika ničí nádorové buňky, které se ale jen málo liší od zdravých. Účinek cytostatik tak s sebou nese i nežádoucí účinky na zdravé buňky.

Histologické vyšetření

Mikroskopické vyšetřování malých vzorků odebraných z orgánů či tkání. Výsledek má stanovit, zda je tkáň či orgán zdravý nebo naopak postižený konkrétní chorobou. U nádorů vyšetření určí, zda se jedná o zhoubný, či nezhoubný.

Imunita

Jde o schopnost organismu bránit se škodlivým vlivům. Mezi ně patří viry, bakterie, nádorové buňky, plísně a podobně.

Kanabinoidy

Látky, které se v přírodě vyskytují v rostlinách konopí. V medicíně má řadu farmakologických vlastností, sedativní účinky a podobně. Možnosti jejich využití k léčení se dále zkoumají.

Urologie

Obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob močového ústrojí a mužských pohlavních orgánů.

Autoři:


Nejčtenější

Ilustrační fotografie
Hubnutí i výkonnější mozek. Proč se vám vyplatí posilovat

Chcete zhubnout a být ve formě? Potom zařaďte do svého programu posilování. Udělá pro vaší postavu i zdraví mnohem více, než si vůbec myslíte.  celý článek

Ellen DeGeneresová na People's Choice Awards (Los Angeles, 7. ledna 2015)
Měla jsem deprese a navštěvovala jsem terapeuta, přiznala DeGeneresová

Ellen DeGeneresová (59) patří mezi nejúspěšnější ženy Hollywoodu. Má vlastní televizní show, je šťastně zadaná a nebojí se mluvit o své sexuální orientaci....  celý článek

ilustrační snímek
Není vaše dítě osamělé? Víme, jak mu pomoci získat nové kamarády

Pokud je vaše dítě spíše introvertnější typ, možná jste si již někdy položili otázku, zda se necítí osaměle a neprospělo by mu víc kamarádů. Přinášíme vám...  celý článek

ilustrační snímek
Tři přesvědčení, která získáme v dětství a neseme je až do dospělosti

I když si to občas nechceme připouštět, naše dětství mělo nepochybně velký vliv na to, jací lidé se z nás později stali. Podle odborníků v dětství vznikají tři...  celý článek

ilustrační snímek
Poradna: Dcera má účes na ježka. Jak reagovat na sexistické poznámky?

Nechala jsem své sedmileté dceři ostříhat vlasy nakrátko a strašně mě překvapila reakce některých lidí z našeho okolí. Nevím vůbec, jak na jejich nemístné...  celý článek

Další z rubriky

Ilustrační fotografie
Plodnost mužů se stále zhoršuje. Na vině může být i umělé oplodnění

Mužům mizí spermie. Za posledních pětadvacet let jejich počet klesl o šedesát procent. „A plodnost se bude dál zhoršovat,“ předpovídá v rozhovoru pro páteční...  celý článek

Alkohol (ilustrační foto)
Pět věcí, které způsobí rychlejší opilost. Dlouhý let i vyšší věk

Možná patříte mezi ty, co si myslí, že svou míru alkoholu velmi dobře znají a nestane se jim, že by se opili víc, než je vhodné. Ale jsou situace, kdy obvyklé...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Meditace umí zmírnit deprese, předcházet infarktu i posílit imunitu

Prastará technika pořád funguje a vědci objevují nové a nové důvody, proč nám vlastně meditace prospívá. Nejen že redukuje stres a zlepšuje náladu, prospívá...  celý článek

Další nabídka

Arome.cz

Voděodolné líčení, které ustojí déšť, sport i vodní radovánky
Voděodolné líčení, které ustojí déšť, sport i vodní radovánky

Každá žena touží po tom ráno odejít z domu a večer se vracet se stejně dobře vypadajícím makeupem. Ať už vás během dne p... celý článek

Grafton Recruitment Praha
Technik elektro - NÁSTUP PŘÍMO DO KMENE!

Grafton Recruitment Praha
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 22 000 - 24 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.