Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Co přinesou letošní tajemné osmičky

aktualizováno 
Co dává do vínku našich dějin osudová osmička? Co přinese její síla v roce 2008? Pochopíme její lekce? Numerologický horoskop požádala redakce známou numeroložku, výtvarnici a mediánku Soňu Křečanovou.

Ohňostroj 1. ledna 2008 | foto: Radek CihlaMF DNES


Odhalme závoj a podstatu daných čísel. Eva stvořená z Adama, planeta utvářená a živená energií Slunce – Luna, Světlo a Tma, to jsou skutečné symboly dualismu, představované číslem Dvě. Toto numero vzniklo rozpadem božské Jednoty, je pasivní, a dle Pythagorejců ženské podstaty. Důležité bude uvědomit si, že polarita Dvojky se však projevuje ve všem, co existuje, a odráží se v ní i naše pocity a stavy.

Než se zamyslíme nad tajemstvím čísel roku 2008, jenž jsou více, než jen matematickou veličinou a než se ohlédneme zpět do naší národní historie, musím předestřít, že se ocitáme v rovinách končícího Věku Ryb, před nástupnickým Vodnářem.

Předpokládám, že v jeho područí se již lidstvo nebude moci odvolávat na tradice, za to však bude důležité probuzení vědomí vlastní důstojnosti a uvědomění si vysoké hodnoty každého jedince. Ale do té doby uplyne ještě hodně vody. Mnozí duchovně naladění lidé ale jsou již dnes, a z mého pohledu předčasně, doslova okouzlení přísliby „kosmického vědomí“, jiní nápodobně, v rovině materiální, zase snadno propadají okouzlení z prosperity...

Osmička, číslo karmy a rovnováhy, může však nekompromisně projevit svoji vůli a ukázat, že v obou případech dochází k podcenění metafyzické přeměny odumírání starého Aeonu. Vytrestat za lehkovážné přehlížení, a nepřiznání současných temných jevů, tedy rozšíření mnoha negativ, která mají už vybraná svá místa na slunci. Za rostoucí neoprávněnou pýchu, samolibost, vulgaritu v zábavě i sexu, za nevšímání si toho, že s tímto také nenápadně, ale jistě, dochází i k přehodnocování lidských hodnot, že v mechanizmech společnosti se relativizují špatné i dobré skutky. Ano, než získáme právo vstoupit do vyšší roviny vědomí Vodnáře, musíme projít zkouškami v tomto duchovně nečistém mezidobí, kdy navíc dochází k boření starého vědění a myšlení, k dosluhování archetypů; krystalizovat v době, kdy lidé se přiklánějí k nejrůznějším interpretacím „pravd“, či přestávají bát temných aspektů. Karma národa se pak odvine od toho, obstojíme - li v mezních situacích nebo ne, zda-li v přechodné temnotě ztratíme tisícileté klíče od vlastního vývoje, anebo zda-li z uvědomění poznání a procitnutí vykvete v Moudrost. (Já osobně budu prosit za variantu druhou.)

Dětem jedenadvacátého století přinese (na štěstí/ dostatek předvídavosti, schopnost respektovat druhé, vzácnou solidárnost, ale možná i nedobrovolnou samotu u počítačů? Zaslouží se i o to, aby se nevytrácela mezi lidmi citlivost a něha, význam slov Ty a Já… Duchovní silové pole v datu vytvářejí dvě Nuly. „Nic“, které by samo o sobě nemohlo být přiřazeno k žádnému předmětu, Nic, které však násobí velikost, následuje-li číslo jiné, představuje především svým tvarem dokonalou „prázdnotu“, ve které se může zrodit vše!! Pokud národ bude ztrácet nadále svou duchovní sílu, tedy i sílu odvrhovat špatné věci, přijde na pomoc mýtus kosmických dvojčat. Harmonické naladění vesmíru, pak dokáže anulovat i nedobré činy, spuštěním svých mlýnů božích.

Osmičky z historie

Mějme na paměti i vazbu, že vědomí národa je vždycky spojené s tím, co především dřímá v jeho podvědomí, a co nám nakonec v letokruzích dějin zaznamenává i historie.

Ohlédneme-li se tady za činy osvíceného panovníka Karla IV., spatříme rok 1348, kdy vdovec po své první manželce Blance, obrací svou pozornost ke Sv. Václavovi, nechává ostatky národního světce vyzdvihnout a uložit do nového náhrobku. Pokládá také základní kámen mystického hradu Karlštejn, čímž zároveň na spirituální pláni staví omfalos, náš vlastní „pupek světa“.

O deset let později, následuje další čin se skrytým poselstvím; roku 1358 nechává Karel IV. sepsat svoji verzi Svatováclavské legendy... Tento duchovní velikán umírá 29.11.1378. (Jako numeroložka si nemohu odpustit povzdech, kolik že informací obsahuje i toto datum!) Co bývá zaseto - je i sklizeno, stvrzuje zákon karmy, zákon Osmičky. Pokud v roce 2008 pochopíme pravou, tedy spirituální funkci posvátných odkazů, a připomeneme-li si toto výroční výstavou „národních pokladů“, dokonale se tento akt odrazí v povznesení národního vědomí.
 
Uvedu ještě dvě ze starších dat: rok 1618 a 1848. Prvý uvedený se zapsal do dějin vyhozením císařských místodržících z oken královského Hradu, a započala jím třicetiletá válka. Zlo plodilo zlo..V létě roku 1848 zase Vídeň hrála o čas - zatím co v Praze propukaly nepokoje studentů...Učitelem národa se tak stával vlastní osud. Osmička jako by vyjevovala i potřebný návrat k počátkům. A současnost? Moderní doba sice zvyšuje především touhu po vzdělání, avšak je důležité, aby tento mentální potenciál nezplaněl, a nepodlehl ještě silnější, a opojnější touze - touze po moci. Kdosi moudrý si všiml, že se ocitáme se v rozmezí, kdy novodobí bohové se usídlují v chrámech Bank; dodávám, já vidím, že děti potřebují ochranu víc, než kdykoliv jindy…

Volba prezidenta

Nejbližší, a velmi zajímavé datum, nastává dne 8.2.2008, které předvádí mantický palindrom. Dva vážení muži se budou ucházet o post prezidenta této země, a vybrali si dobrý čas, neboť 8 je také synonymem moci. Oproti tomu, zamilované dvojice budou hromadně uzavírat sňatky. (Já pro změnu zahájím svou vernisáž společné výstavy, v Praze U Zlatého kohouta). Numero, osově centrické (82-28) generuje v sobě obrovský potenciál, ale zároveň své síly drží na uzdě; levá polovina jako by „šachovala“ polovinu pravou, a zase naopak. Kandidátům tedy nabízí rovnost šancí.. (Ovšem v magickém kotlíku českém se může nakonec smát i třetí?)

Pátek patří patronce Venuši, u níž srdce vítězí nad rozumem; párům snoubenců tedy bude harmonicky korespondovat s ceremoniálem stvrzení jejich lásky. Venuše se také postaví na stranu mírumilovné a jemné Dvojky, a doufám, že dané konstelaci čísel dodá optimální rovnováhu, oproti racionálně uvažující, silné, dynamické, a vůdčí Osmičce? Osmička ale bude mít ten den ještě jeden úkol - čerstvým zrozencům udělit do vínku notnou dávku logiky a intelektu, houževnatosti i vůle, a nám zasvěceným i nezasvěceným ukázat, co je již v Astrální pláni rozhodnuté.

60 let od Února

Hodně tvrdou linii „socialistického realismu“, našemu státu vybarvil „Rudý únor“ 1948, od nějž uplyne 60 let. Na Šedesátce - numerologicky poměrně nezajímavém čísle, avšak astrologicky a matematicky již ano, vystavěli Babylóňané důležitou číselnou soustavu, a dokonce věnovali toto číslo samotnému bohu Nebes. (Nutno ale podotknout, že uctívali ještě dalších šedesát boženstev a démonů.) Berme tedy číslo 60-ti uplynulých let jako signifikantní vhled, a dopřejme si k tomuto neblahému výročí pohled moudrých rabínů, kteří tvrdí, že v šedesáti končí zralý mužský věk, a začíná věk stařecký.. Doufejme, že i pro ideu komunismu.

40 let od Okupace

Komunismus se totiž podílel na rozmělňování Ducha národa. A když tento začal v socialistickém Československu navzdory všemu zlu a programově ohýbané páteři, opět sílit a růst, když znovu navazoval kontakt s duchovním dědictvím, přišel nejhorší útok temných sil, v podobě vojenské invaze vedené Sověty, v srpnu 1968. Po znásilnění vůle lidu se pak dostali do čela vedení země samí ateisté, nenávistně likvidující duchovní rozměr člověka, zástupci názoru, že po smrti není nic. A tehdy docházelo k velkému poškozování lidské duše! Normalizace pak už jen krmila a posilovaloa démony nenávisti, závisti a čecháčkovství..

Uběhlo 40 let. Připomenu, že toto číslo vždycky symbolizovalo osudovost, a bylo důležitým v časových údajích: čtyřicet dní potopy Světa, čtyřicet dnů radosti, nebo smutku, čtyřicet dní se modlil a meditoval Ježíš, čtyřicet let putovali Izraelité pouští, čtyřicet dní kape, drží se půst.. 

Klíčovým slovem čísla 40 může býti Příprava plus Dokončení. A Příprava vede vědomě k záměru…Bude tedy naším záměrem v roce 2008, pod vlivem Osmičky, posílení Ducha národa? Nebo budeme programově vyrábět konzumenty, kteří musí být „in“, jako jejich hrdinové z bulvárních plátků? Dodávám, že Osmička neustále logicky přehodnocuje, a má nevyčerpatelnou energii k nalézání rovnováhy.

90 let od vzniku ČR

Snad nám k spirituální síle pomůže Svatováclavská tradice, v den státního svátku vzniku České republiky, dne 28.10.2008, neboť ta zasahuje do nadčasových hodnot. 90 sice symbolizuje mlčení, ale snad bych měla připomenout i aspekty neblahé.

Za První republiky existovalo již ateistické učení, zavinuté hezky v obalu sociálním, a duchovním úpadkem procházela i katolická církev. Situaci musel čelit T.G. Masaryk, a to především skrytým touhám různých národností, jenž se začaly názorově čím dál více rozcházet. Temnota nakonec vystrčila rohy v podobě nacionalismu, aby pak později, géniovi Zla, Hitlerovi, dopomohla zmocnit se srdce Evropy, Čech. Dnes jsme svobodní, a vše, co si brala minulost, bylo draze zaplaceno.

2.8. a 8.8. 2008

Hluboké porozumění a vzácné přátelství, neubližování, i vrozený cit pro ženy, přinese Dvojka na primárním místě data 2.8.2008; bude zárukou, že ego pochopí význam slov „my jsme“, a letnímu znamení Lva dodá na šarmu a jemnosti. 8.8.2008 by se zase mohl narodit jedinec s mimořádnou mentální silou, obrovským smyslem pro detail a obdařený vůdcovskými schopnostmi.

iDNES.cz slaví 10 let

Prozradím, že desáté výročí oslaví dne 12.1.2008 i redakce iDnes. Ke zrození si vybrala den odpovídající kreativitě a tvořivosti ve všech oblastech. Samostatnost Jedničky, intuice Dvojky, a oscilace ke Trojce, která má dar komunikace, to vše dává předpoklady k úspěchu. „Být jedničkou“ v práci i snažení bude chtít navíc každý zrozenec ledna. V součtu roku 2008 dostáváme Jedničku třetí. Redukcí data celého
/1+2+1+2+0+0+8=14=5/ ve výsledku získáváme Pětku, číslo polobožské, číslo života, volnosti, inspirace, kontaktů, síly nadšení a opravdovosti. Toto číslo disponuje čirou a neklidnou energií, kterému ale přináší radost sbírání zkušeností. Je Všudybylem nejen zvídavým, ale i bystrým. Desítka přináší plnost, energii Slunce, v esoterické rovině představuje 10 sefirot kabalistického stromu Života, ve věšteckém Tarotu je vyjádřena Kolem Štěstí. Na něm korunuje Sfinga s žezlem; poselství je prosté: máme před sebou bytost, která již svůj osud dokonale ovládá.. Nezbývá mi nic jiného, než se připojit k řadě gratulantů, a popřát redakci šťastný start do Desítky druhé, s přáním a mnoho úspěchů pracovních, i osobních!

1 a 8 = odvaha a laskavost 

Začínáme všichni psát i dějiny roku 2008. Redukcí čísel vzniká Jednička, ustanovující Začátek. Cokoliv  začne, promítne se i do dalších devíti let, neboť toto numero je nejdůležitějším z celé řady čísel. Dodává velkou odvahu, individualismus, seberealizaci.

Vneseme do roku s osudovou Osmičkou i laskavější přístup k druhým, posvátné naladění a vyšší spravedlnost? Zabráníme fluidu zla, aby již nikdy nenaleptávalo lidské duše? Přidáme si více času na vnášení štěstí a harmonie do našich rodinných zázemí? Pokud ano, zakotvil v nás duchovní zákon činorodosti - lásky - moudrosti, a Osmička dojde své stability.
Na závěr bych ráda popsala „naše“ osudové číslo slovy S. Michelspachera: „Ó Počátku, mysli na Konec a konci, pomysli na Počátek!“

Autor:


Nejčtenější

Přírodní oleje jsou báječným kosmetickým pomocníkem. Pokud víme, jak nám mohou...
Jak se vyznat v pleťových olejích? Kokosový na tělo, měsíčkový na tvář

Oleje patří do kosmetické výbavy stejně neodmyslitelně jako třeba pleťové krémy, sprchové gely nebo líčidla. Nejen, že skvěle pomáhají například s odličováním,...  celý článek

V manželství jsou lidé šťastnější a žijí déle, ukázal výzkum.
Příběh Ondřeje: Žena mě má za malé dítě, nemám chvíli klidu

Už se pomalu blížím důchodu a jak jsem se na něj vždycky těšil, tak si poslední dobou říkám, že snad budu pracovat, dokud nepadnu. Aspoň v té práci nemusím být...  celý článek

Ilustrační fotografie
Co dělat, když tělo zadržuje vodu. Na vině může být špatné jídlo i nemoc

Je to vůbec možné, aby se naše tělo příliš „zavodnilo“, když je vlastně z vody? No ano, je. Nejsme totiž z vody úplně a jak praví staré rčení: všeho moc škodí.  celý článek

Martina Formanová
Do mobilu jsem Milošovi nikdy nechodila, říká Martina Formanová

Více než dvacet let žije v Americe, přesto svoji poslední knihu Povídky na tělo situovala spisovatelka Martina Formanová do Česka. „Pořád víc rozumím vztahům...  celý článek

Nicola Formichetti kdysi oblékal Lady Gagu, teď vládne několika módním značkám.
Nicola Formichetti: Muž, který oblékl Lady Gaga do masa a masy do denimu

Vytvořil pro Lady Gaga šaty z masa i image, co změnila tvář popové hudby, vedl několik velkých světových značek a dostal se do vedení předních módních...  celý článek

Další z rubriky

Svatava Maradová, šéfka Pozemkového úřadu
Šéfka pozemkového úřadu: Myslela jsem si, že v roce 2017 budeme dál

Dvacet let byla manažerkou v soukromé firmě. Ve čtyřiceti udělala Svatava Maradová životní kotrmelec: vystudovala dvě vysoké školy, porodila třetí dítě a stala...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Příběh Karolíny: Expřítel nevěří, že je konec. Pořád to na mě zkouší

S přítelem jsem vydržela dva roky a i to bylo až moc. Udělal si ze mě služku, pokladničku a hlídal mě na každém kroku. Pokoj od něj nemám ani po rozchodu,...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Od hltače po požitkáře. Osm typů jedlíků, aneb jsme to, co jíme?

Jídlo už dávno nemá jen funkci utišení hladu. Žijeme v době, kdy se z vaření stal módní trend. Jíst musíme všichni a stravování podle současných trendů patří k...  celý článek

Další nabídka

Arome.cz

Proč potřebujete izolepu do kosmetické taštičky
Proč potřebujete izolepu do kosmetické taštičky

Klepe se vám ruka a tekutou linkou si na víčku vytvoříte nepravidelný pruh... co s tím? Pomůže vám obyčejná lepicí páska... celý článek

Hledáte maminku v okolí na společné aktivity?
Hledáte maminku v okolí na společné aktivity?

Tyhle maminky na eMimino.cz jsou na tom stejně.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.