Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Abeceda záletů: od nevěry adrenalinové po zpustošující

aktualizováno 
Setkali jste se s nevěrou bulimickou anebo třeba xaverovskou? Autor typologie nevěr, psycholog a manželský poradce Petr Šmolka, bere svou abecedu jako pokus o rozdělení nevěr, jako důkaz známé pravdy, že "není nevěra jako nevěra".


Adrenalinové
Motivací tohoto typu nevěr jako by byl onen tak vzrušující pocit rizika a nebezpečí. A riziko prozrazení, nebo ještě lépe přímo přistižení, tu kapku adrenalinu také vyplaví docela spolehlivě, ať už je to manžel partnerky, který se vrací domů, anebo mimomanželský sex v prázdné ranní tramvají.

Bulimické
Sexuální bulimie má podobné znaky jako známější porucha příjmu potravy vyznačující se chorobnou žravostí. Sexuální bulimik rovněž bere vše. Stranou jdou hlediska etická, estetická, hlavní je množství. Zdrojem někdy bývá, ale nemusí být, extrémně zvýšené sexuální libido. Dominantní je potřeba okamžitého uspokojení, bez jakékoliv registrace "skonzumovaného" množství.

Cestovatelsko-pionýrské
Objektem zájmu záletníků jsou dosud panenské neprozkoumané objekty s minimem sexuálních zkušeností. Motivací k takové nevěře může být vlastní nejistota, či jakási téměř archetypální představa významu a hodnoty panenské a panické čistoty. Někteří vědci hovoří o tzv. imprintigu (vtištění) určitých potřeb a vjemů v nejranějším dětství...

Debilní
Jsou to nevěry z hlouposti. Můžeme naletět partnerovi, který zamaskoval svou poživačnost. Jsou to i nevěry v opilosti, která - jak známo - snižuje nejen schopnost ovládací, ale i rozpoznávací.

Emancipační
V podtextu bývá snaha či potřeba vyvázat se z extrémní závislosti na stávajícím partnerském vztahu. Vypadá to zdánlivě logicky: Naleznu-li uspokojení jinde, nebudu tak strádat tím, že je nenalézám v legitimním vztahu. Extrémně závislému ovšem nepomůže v procesu odpoutávání se ani jeho vlastní nevěra.

Sex po internetu

Fantazijní
Vše probíhá (alespoň zpočátku) pouze na úrovni představ, fantazií, denního či nočního snění. Již v této fázi však může být dopad nevěr fantazijních zcela srovnatelný s těmi reálnými.  Průvodním znakem bývá odtržení od skutečnosti, odmítání stávajícího partnera, v krajním případě i stavy deprese, nebo dokonce jakoby psychoticky působící ztráta kontaktu s reálným životem. V té lepší variantě však mohou fantazijní nevěry napomáhat k překlenutí partnersky svízelných životních etap a epizod.

Gurmánsko-labužnické
Nevěry pro "fajnšmekry" takzvaně "na přilepšenou". Gurmáni jsou ve vztazích spokojeni, nic měnit nehodlají a realisticky akceptují skutečnost, že žádný vztah jim nemůže přinášet celoživotně pocit absolutního uspokojení a naplnění. Tak proč si občas nedopřát onu pověstnou třešinku na dortík? Přes zdánlivě poklidnou podobu nevěr je tento typ vysoce rizikový. Nikdy nemůžeme předem vědět, zda nám ta třešinka nezachutná natolik, že už se nám nechce konzumovat sebezdobnější dortový korpus.

Homosexuální
Společenské tlaky a normy většinové společnosti mohou vést k jevu, který dosud není až tak častý - člověk sám si nemusí být své menšinové sexuální orientace ani vědom. Ve spojení s vysokou hladinou testosteronu v dospívání a rané dospělosti je schopen dokonce dočasně i celkem uspokojivých sexuálních kontaktů s osobami opačného pohlaví. Jeho skutečná orientace však jen čeká na svou příležitost jako pověstná časovaná bomba. Jinou variantu představuje ojedinělá nebo krátkodobá mimomanželská sexuální epizoda jinak heterosexuálně orientovaného partnera. Buď nouzová (vězení apod.) nebo v rámci nahodilého sexuálního experimentování. Vyrovnat se s homosexuální nevěrou může být pro heterosexuálního partnera někdy dokonce ještě těžší než s přece jen běžnější nevěrou heterosexuální.

Charitativní
Nevěra ze soucitu, lítosti, přátelství, ochoty vyhovět. Do této kategorie patří - promiňte mi ten výraz- i nevěry "deflorační" či panictví zbavující. Ne vždy však ten, jemuž je pomáháno, bere partnera jen jako "sexuální/ho pracovnici-pracovníka".

Milenka

Incestní
V incestním vztahu hraje významnou roli výrazný věkový rozdíl partnerů, případně některá z podob nepokrevních příbuzenských vazeb. Důsledky takového počínání  si v mnohém nezadají s antickými tragédiemi. Patří sem ale také vztahy mladých dívek s výrazně staršími muži. Pokud vyloučíme nevěru motivovanou ekonomicky, je nasnadě incestní motivace. Dívka hledající ve vztahu náhražku či pokračování vztahu s otcem. Analogickou motivací je vztah mladíka se stárnoucí vdanou ženou. Nejde-li o "gigolo syndrom" ani o mládence získávajícího první sexuální zkušennosti s nepříliš šťastně vdanou třicátnicí, půjde o hledání vztahu s rodičem - tentokrát s matkou.

Junácké
Mužská ješitnost ve spojení se zázraky jménem Viagra a pod. dokáže někdy v kontaktu s tou pravou děvou pravé divy. Dokazujeme sobě i okolí, že jsme dosud zdatní junáci. I mezi ženami se lze setkat se zdatnou "sokolkou", zvlášť pokud si jí jako ženy ten její "páprda" už několik desítek let ani nepovšiml a má ji nejvíc ze všeho za "starého tlustého kamaráda", což je v tomto kontextu ještě docela laskavá definice.

Kompenzační
V novém vztahu hledám cosi, čeho se mi v legitimním vztahu nedostává. Sex, něhu, obdiv, duševní porozumění, ochotu komunikovat, klid, vzrušující neklid, péči i možnost pečovat....Tento typ nevěry je považován za nejčastější, ale ve skutečnosti taková kompenzační motivace není převládající příčinou navazování mimomanželských vztahů. Naštěstí.

Lovecké
Stejně jako u nevěr bulimických i tady jde o množství "skalpů". Jenže lovci své milostné úspěchy nejen že pečlivě registrují, ale i evidují - ke své škodě často v písemné podobě. "Lovcovy" pocity se až nápadně podobají pocitům úspěšných nimrodů, až na to, že obětem jejich lovecké vášně není dopřáno žádné období hájení a chybí fáze aportování skolených kusů. Spoušť a spoustu nevinných obětí však po sobě mohou zanechat obě skupiny lovců.

Masochistické
Nevěrník se dostává do situace, v níž neexistuje bezbolestné řešení, často spojené navíc s vnitřní emoční rozpolceností. Bolest přinášejí vztahy s alkoholiky, hysterkami a hystriony a nadměrně promiskuitními či s partnery nadměrně agresivními.

Narcistické
Nevěra, mimomanželský vztah zde není cílem, ale prostředkem k potvrzení sebelásky.

Odvetné (čili revanšistické)
Vyplývá z naivní představy, jak se vypořádat s nevěrou partnera, a tedy: pokusí se vyrovnat skóre". Bolest z partnerovy nevěry se ale nezmenší, naopak může nastat spousta problémů nových.

Quasipřetlakové
Často jí předchází manipulativní hrozba (častěji od mužů) legitimním partnerem odmítaných. S jistou nadsázkou můžeme připustit, že pojmy nymfomanie a satyriasis (ženská a mužská podoba extrémně zvýšeného sexuálního puzení) nejsou zcela bezobsažné. Takto neukojitelnou potřebou sexuálního vybití však trpí v prapůvodním slova smyslu těchto pojmů nanejvýš pár promile nešťastníků. Ve všech ostatních případech nepůjde tedy o nějaký skutečný přetlak, ale pouze o jakýsi quasipřetlak.

Nevěra

Rekreační
Společným jmenovatelem rekreačních nevěr bývá především jejich situační podmíněnost. Cizí prostředí (není podmínkou), dost času, žádné povinnosti. Přidáme-li kapku nudy a trochu víc kapek alkoholu a zahustíme alespoň mírnou absencí pevnějších norem o manželské věrnosti, můžeme se těšit na lahodný dortík. I když následky nám mohou přerůst přes hlavu.

Studijní
I manželský poradce může podlehnout svodům mimomanželského vztahu. Při troše shovívavosti lze však jeho počínání vnímat též jako významnou osobní oběť. Ve snaze porozumět lépe ztrápeným klientům se rozhodne vyzkoušet ona muka doslova na vlastní kůži. Osobní a již dobře zpracovaná zkušenost mu pak pomáhá získat vyšší míru empatie vůči klientům.

Terapeutické
Nevěra vede k posílení ega vlastního či  ega toho, s nímž stálého partnera podvádíme.  Léčebné účinky jsou však krátkodobé a nedostaví se ani tam, kde se motivace terapeutická mísí s motivací odvetnou.

Utilitárně-tržní
Tento druh nevěry slouží jako prostředek k získání materiálních či nemateriálních výhod.

Vlastenecké
Nevěrníka, nevěrnici motivuje snaha o vzornou reprezentaci naší domoviny.  Ať mají ti cizáci jen ty nejhezčí vzpomínky na Česko. Nemusí vítězit starobylé památky a každý nemůže vlast reprezentovat na sportovišti anebo s pomocí hudebního nástroje. Proč se o reprezentaci nepokusit v poloze horizontální?

Wormig-upové
Smyslem této nevěry je znovunabuzení partnera, který už ztratil zájem. Jeho neimponující či odpuzující partner najednou začne unikat, což má onoho "lenivce" přimět k aktivitě. Nejde však o spolehlivý návod, v nejlepším případě se "odpuzující" partner začne chovat více imponujícím způsobem. "Finta" vyjít může, ale nemusí. Do hry vstupuje žárlivost, a pokud se vše vrátí do starých kolejí, zbudou jen šrámy.

Xaverovské
Termín "xaverovské nevěry" se pokouší v souladu s pověstí obce Xaverov (známé především díky velkokapacitním drůbežářským závodům) reflektovat úsloví o kohoutech a smetištích. Lidský kohout -sukničkář (může být i žena) - jako by nesnesl, pokud by měla v jeho okolí zůstat byť jediná žena, kterou by se alespoň nepokusil svést. Oproti bulimikům nemusí podnikat výpravy na "cizí dvorky", stačí mu jeho pracoviště, obec, přirozené sociální prostředí.

Yokovací
Z angličtiny yoke- jho, jařmo, poroba...Porobeným může být partner legitimní i mimomanželský. Zpravidla nezbytnou podmínkou je alespoň jistá emoční (sociální, existenční) závislost na nevěrníkovi.  Podobná motivace signalizuje mnohdy hlubší osobnostní patologii nebo nezhojená psychická zranění. Může být specifickým projevem vztahového sadismu, často u jedinců s přebujelým narcismem.

Zpustošující
Padly normy, zábrany morálka, etika... Vědomým či ne zcela nevědomým cílem jako by zde byla snaha ubližovat a ničit. Ty tam jsou poslední zbytky pokusů alespoň o milosrdnou konspiraci. Po nás potopa.

Ukázka z knihy Petr Šmolka: Nevěra pro podváděné i podvádějící

Autoři:


Nejčtenější

(Ilustrační snímek)
Uši se čistí samy, my to dělat nemusíme. Když už, tak jen jemně

Nahromaděný ušní maz svádí k odstraňování, někdo ho dokonce považuje za znak nedostatečné hygieny. A tak uši čistí víc a víc. Ve skutečnosti tolik pozornosti...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Od hltače po požitkáře. Osm typů jedlíků, aneb jsme to, co jíme?

Jídlo už dávno nemá jen funkci utišení hladu. Žijeme v době, kdy se z vaření stal módní trend. Jíst musíme všichni a stravování podle současných trendů patří k...  celý článek

Martina Formanová
Do mobilu jsem Milošovi nikdy nechodila, říká Martina Formanová

Více než dvacet let žije v Americe, přesto svoji poslední knihu Povídky na tělo situovala spisovatelka Martina Formanová do Česka. „Pořád víc rozumím vztahům...  celý článek

Jana Bělobrádková se stará o tři děti.
Bartošová, Bělobrádková a Babišová: Své manžely v politice podporujeme

Bez podpory své partnerky žádný politik dlouhodobě neuspěje. Kdo stojí po boku nejvýraznějších osobností letošních voleb? Oslovili jsme manželky lídrů...  celý článek

Iva Frühlingová (11. října 2017)
Iva Frühlingová: Každá máma si občas potřebuje odpočinout od dětí

Bývalá modelka a zpěvačka Iva Frühlingová (35) se ukázala po delší době ve společnosti. Rozpovídala se o mateřství na plný úvazek, nové knize a nápadech na...  celý článek

Další z rubriky

(Ilustrační snímek)
Příběh Terezie: Děti mi vyčítají, že upřednostňuji jejich sestru

Jsem matkou tří dětí. Všechny už jsou dospělé a zatímco dvě nejstarší žijí spořádané životy, nejmladší dcera se tzv. nepovedla. Už od puberty s ní jsou jen...  celý článek

Klára s rodinou v Tanvaldu
Kvůli nervům jsem takhle ztloustla, stěžovala si vyměněná manželka

Klára z paneláku v Tanvaldu se na deset dní vyměnila s Dášou z baráku v Opavě. „Jet k Romům, to byla moje noční můra,“ prohlásila Dáša v úvodu, když viděla...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Příběh Karolíny: Expřítel nevěří, že je konec. Pořád to na mě zkouší

S přítelem jsem vydržela dva roky a i to bylo až moc. Udělal si ze mě služku, pokladničku a hlídal mě na každém kroku. Pokoj od něj nemám ani po rozchodu,...  celý článek

Další nabídka

Arome.cz

Novinky ve světě micelárek: dvoufázová voda, nebo micelární gel?
Novinky ve světě micelárek: dvoufázová voda, nebo micelární gel?

Před pár lety si všichni pořizovali micelární vodu, výrobci ale zašli ještě dál. Zázračné micely, které vážou všechny ne... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.