Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Abeceda záletů: od nevěry adrenalinové po zpustošující

aktualizováno 
Setkali jste se s nevěrou bulimickou anebo třeba xaverovskou? Autor typologie nevěr, psycholog a manželský poradce Petr Šmolka, bere svou abecedu jako pokus o rozdělení nevěr, jako důkaz známé pravdy, že "není nevěra jako nevěra".


Adrenalinové
Motivací tohoto typu nevěr jako by byl onen tak vzrušující pocit rizika a nebezpečí. A riziko prozrazení, nebo ještě lépe přímo přistižení, tu kapku adrenalinu také vyplaví docela spolehlivě, ať už je to manžel partnerky, který se vrací domů, anebo mimomanželský sex v prázdné ranní tramvají.

Bulimické
Sexuální bulimie má podobné znaky jako známější porucha příjmu potravy vyznačující se chorobnou žravostí. Sexuální bulimik rovněž bere vše. Stranou jdou hlediska etická, estetická, hlavní je množství. Zdrojem někdy bývá, ale nemusí být, extrémně zvýšené sexuální libido. Dominantní je potřeba okamžitého uspokojení, bez jakékoliv registrace "skonzumovaného" množství.

Cestovatelsko-pionýrské
Objektem zájmu záletníků jsou dosud panenské neprozkoumané objekty s minimem sexuálních zkušeností. Motivací k takové nevěře může být vlastní nejistota, či jakási téměř archetypální představa významu a hodnoty panenské a panické čistoty. Někteří vědci hovoří o tzv. imprintigu (vtištění) určitých potřeb a vjemů v nejranějším dětství...

Debilní
Jsou to nevěry z hlouposti. Můžeme naletět partnerovi, který zamaskoval svou poživačnost. Jsou to i nevěry v opilosti, která - jak známo - snižuje nejen schopnost ovládací, ale i rozpoznávací.

Emancipační
V podtextu bývá snaha či potřeba vyvázat se z extrémní závislosti na stávajícím partnerském vztahu. Vypadá to zdánlivě logicky: Naleznu-li uspokojení jinde, nebudu tak strádat tím, že je nenalézám v legitimním vztahu. Extrémně závislému ovšem nepomůže v procesu odpoutávání se ani jeho vlastní nevěra.

Sex po internetu

Fantazijní
Vše probíhá (alespoň zpočátku) pouze na úrovni představ, fantazií, denního či nočního snění. Již v této fázi však může být dopad nevěr fantazijních zcela srovnatelný s těmi reálnými.  Průvodním znakem bývá odtržení od skutečnosti, odmítání stávajícího partnera, v krajním případě i stavy deprese, nebo dokonce jakoby psychoticky působící ztráta kontaktu s reálným životem. V té lepší variantě však mohou fantazijní nevěry napomáhat k překlenutí partnersky svízelných životních etap a epizod.

Gurmánsko-labužnické
Nevěry pro "fajnšmekry" takzvaně "na přilepšenou". Gurmáni jsou ve vztazích spokojeni, nic měnit nehodlají a realisticky akceptují skutečnost, že žádný vztah jim nemůže přinášet celoživotně pocit absolutního uspokojení a naplnění. Tak proč si občas nedopřát onu pověstnou třešinku na dortík? Přes zdánlivě poklidnou podobu nevěr je tento typ vysoce rizikový. Nikdy nemůžeme předem vědět, zda nám ta třešinka nezachutná natolik, že už se nám nechce konzumovat sebezdobnější dortový korpus.

Homosexuální
Společenské tlaky a normy většinové společnosti mohou vést k jevu, který dosud není až tak častý - člověk sám si nemusí být své menšinové sexuální orientace ani vědom. Ve spojení s vysokou hladinou testosteronu v dospívání a rané dospělosti je schopen dokonce dočasně i celkem uspokojivých sexuálních kontaktů s osobami opačného pohlaví. Jeho skutečná orientace však jen čeká na svou příležitost jako pověstná časovaná bomba. Jinou variantu představuje ojedinělá nebo krátkodobá mimomanželská sexuální epizoda jinak heterosexuálně orientovaného partnera. Buď nouzová (vězení apod.) nebo v rámci nahodilého sexuálního experimentování. Vyrovnat se s homosexuální nevěrou může být pro heterosexuálního partnera někdy dokonce ještě těžší než s přece jen běžnější nevěrou heterosexuální.

Charitativní
Nevěra ze soucitu, lítosti, přátelství, ochoty vyhovět. Do této kategorie patří - promiňte mi ten výraz- i nevěry "deflorační" či panictví zbavující. Ne vždy však ten, jemuž je pomáháno, bere partnera jen jako "sexuální/ho pracovnici-pracovníka".

Milenka

Incestní
V incestním vztahu hraje významnou roli výrazný věkový rozdíl partnerů, případně některá z podob nepokrevních příbuzenských vazeb. Důsledky takového počínání  si v mnohém nezadají s antickými tragédiemi. Patří sem ale také vztahy mladých dívek s výrazně staršími muži. Pokud vyloučíme nevěru motivovanou ekonomicky, je nasnadě incestní motivace. Dívka hledající ve vztahu náhražku či pokračování vztahu s otcem. Analogickou motivací je vztah mladíka se stárnoucí vdanou ženou. Nejde-li o "gigolo syndrom" ani o mládence získávajícího první sexuální zkušennosti s nepříliš šťastně vdanou třicátnicí, půjde o hledání vztahu s rodičem - tentokrát s matkou.

Junácké
Mužská ješitnost ve spojení se zázraky jménem Viagra a pod. dokáže někdy v kontaktu s tou pravou děvou pravé divy. Dokazujeme sobě i okolí, že jsme dosud zdatní junáci. I mezi ženami se lze setkat se zdatnou "sokolkou", zvlášť pokud si jí jako ženy ten její "páprda" už několik desítek let ani nepovšiml a má ji nejvíc ze všeho za "starého tlustého kamaráda", což je v tomto kontextu ještě docela laskavá definice.

Kompenzační
V novém vztahu hledám cosi, čeho se mi v legitimním vztahu nedostává. Sex, něhu, obdiv, duševní porozumění, ochotu komunikovat, klid, vzrušující neklid, péči i možnost pečovat....Tento typ nevěry je považován za nejčastější, ale ve skutečnosti taková kompenzační motivace není převládající příčinou navazování mimomanželských vztahů. Naštěstí.

Lovecké
Stejně jako u nevěr bulimických i tady jde o množství "skalpů". Jenže lovci své milostné úspěchy nejen že pečlivě registrují, ale i evidují - ke své škodě často v písemné podobě. "Lovcovy" pocity se až nápadně podobají pocitům úspěšných nimrodů, až na to, že obětem jejich lovecké vášně není dopřáno žádné období hájení a chybí fáze aportování skolených kusů. Spoušť a spoustu nevinných obětí však po sobě mohou zanechat obě skupiny lovců.

Masochistické
Nevěrník se dostává do situace, v níž neexistuje bezbolestné řešení, často spojené navíc s vnitřní emoční rozpolceností. Bolest přinášejí vztahy s alkoholiky, hysterkami a hystriony a nadměrně promiskuitními či s partnery nadměrně agresivními.

Narcistické
Nevěra, mimomanželský vztah zde není cílem, ale prostředkem k potvrzení sebelásky.

Odvetné (čili revanšistické)
Vyplývá z naivní představy, jak se vypořádat s nevěrou partnera, a tedy: pokusí se vyrovnat skóre". Bolest z partnerovy nevěry se ale nezmenší, naopak může nastat spousta problémů nových.

Quasipřetlakové
Často jí předchází manipulativní hrozba (častěji od mužů) legitimním partnerem odmítaných. S jistou nadsázkou můžeme připustit, že pojmy nymfomanie a satyriasis (ženská a mužská podoba extrémně zvýšeného sexuálního puzení) nejsou zcela bezobsažné. Takto neukojitelnou potřebou sexuálního vybití však trpí v prapůvodním slova smyslu těchto pojmů nanejvýš pár promile nešťastníků. Ve všech ostatních případech nepůjde tedy o nějaký skutečný přetlak, ale pouze o jakýsi quasipřetlak.

Nevěra

Rekreační
Společným jmenovatelem rekreačních nevěr bývá především jejich situační podmíněnost. Cizí prostředí (není podmínkou), dost času, žádné povinnosti. Přidáme-li kapku nudy a trochu víc kapek alkoholu a zahustíme alespoň mírnou absencí pevnějších norem o manželské věrnosti, můžeme se těšit na lahodný dortík. I když následky nám mohou přerůst přes hlavu.

Studijní
I manželský poradce může podlehnout svodům mimomanželského vztahu. Při troše shovívavosti lze však jeho počínání vnímat též jako významnou osobní oběť. Ve snaze porozumět lépe ztrápeným klientům se rozhodne vyzkoušet ona muka doslova na vlastní kůži. Osobní a již dobře zpracovaná zkušenost mu pak pomáhá získat vyšší míru empatie vůči klientům.

Terapeutické
Nevěra vede k posílení ega vlastního či  ega toho, s nímž stálého partnera podvádíme.  Léčebné účinky jsou však krátkodobé a nedostaví se ani tam, kde se motivace terapeutická mísí s motivací odvetnou.

Utilitárně-tržní
Tento druh nevěry slouží jako prostředek k získání materiálních či nemateriálních výhod.

Vlastenecké
Nevěrníka, nevěrnici motivuje snaha o vzornou reprezentaci naší domoviny.  Ať mají ti cizáci jen ty nejhezčí vzpomínky na Česko. Nemusí vítězit starobylé památky a každý nemůže vlast reprezentovat na sportovišti anebo s pomocí hudebního nástroje. Proč se o reprezentaci nepokusit v poloze horizontální?

Wormig-upové
Smyslem této nevěry je znovunabuzení partnera, který už ztratil zájem. Jeho neimponující či odpuzující partner najednou začne unikat, což má onoho "lenivce" přimět k aktivitě. Nejde však o spolehlivý návod, v nejlepším případě se "odpuzující" partner začne chovat více imponujícím způsobem. "Finta" vyjít může, ale nemusí. Do hry vstupuje žárlivost, a pokud se vše vrátí do starých kolejí, zbudou jen šrámy.

Xaverovské
Termín "xaverovské nevěry" se pokouší v souladu s pověstí obce Xaverov (známé především díky velkokapacitním drůbežářským závodům) reflektovat úsloví o kohoutech a smetištích. Lidský kohout -sukničkář (může být i žena) - jako by nesnesl, pokud by měla v jeho okolí zůstat byť jediná žena, kterou by se alespoň nepokusil svést. Oproti bulimikům nemusí podnikat výpravy na "cizí dvorky", stačí mu jeho pracoviště, obec, přirozené sociální prostředí.

Yokovací
Z angličtiny yoke- jho, jařmo, poroba...Porobeným může být partner legitimní i mimomanželský. Zpravidla nezbytnou podmínkou je alespoň jistá emoční (sociální, existenční) závislost na nevěrníkovi.  Podobná motivace signalizuje mnohdy hlubší osobnostní patologii nebo nezhojená psychická zranění. Může být specifickým projevem vztahového sadismu, často u jedinců s přebujelým narcismem.

Zpustošující
Padly normy, zábrany morálka, etika... Vědomým či ne zcela nevědomým cílem jako by zde byla snaha ubližovat a ničit. Ty tam jsou poslední zbytky pokusů alespoň o milosrdnou konspiraci. Po nás potopa.

Ukázka z knihy Petr Šmolka: Nevěra pro podváděné i podvádějící

Autoři:
Nejčtenější

Jít se koupat znamenalo vyjít ze vrat a k vodě urazit kus cesty. Se...
OBRAZEM: Koupání před 50 lety: s nubianem, kostkovanou dekou a matračkou

Jít se koupat znamenalo ještě před půl stoletím vyjít ze vrat a k vodě urazit kus cesty. Se srolovanou kostkovanou dekou v podpaží a taškou přes rameno. V ní...  celý článek

Osvěžující salát s rajčaty, okurkou a čerstvou mátou
Rajčata nejsou jen na špagety a na pizzu. Co s červeným nadělením?

Konec prázdnin je ve znamení dozrávajících červených plodů, které v sobě během slunečných dnů akumulovaly všechnu krásu a sladkost léta. Pokud jste propadli...  celý článek

MOJE ROZMARNÉ LÉTO
Moje rozmarné léto: Hlasujte, posílejte a soutěžte o ceny za tisíce

Moje rozmarné léto je téma fotosoutěže, kam můžete celé prázdniny posílat své aktuální fotografie. Soutěžit můžete v některém z osmi kol, z nichž vítězové...  celý článek

Lake Bellová
Lake Bellová: Děti vychovávám tak, aby si vážily starých lidí

Herečka Lake Bellová (38) denně naráží na to, že si dnešní mládež neváží starších lidí. Své děti tak vede k tomu, aby ke starším lidem měly úctu. A hlavně po...  celý článek

Neuroložka prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, ph. D. působila celou řadu...
Neuroložka: Mozkové buňky umí spáchat sebevraždu, ale to my nechceme

„Mozkové buňky mohou spáchat sebevraždu. Mají jakýsi,červený knoflík’, který buď stisknou, nebo ne. My se je snažíme přesvědčit, aby ho nemačkaly, protože je...  celý článek

Další z rubriky

(Ilustrační snímek)
Příběh Dáši: Z manžela se v důchodu stal líný a nerudný dědek

Jsem už tři roky v důchodu a užívám si to. Těšila jsem se, až i manžel přestane pracovat a budeme si společně „plnit sny“. Místo toho denně poslouchám, co ho...  celý článek

Ilustrační fotografie
Typologie osobnosti: užitečná informace, nebo nesmysl?

Je to velmi lákavé: uděláte si test, zjistíte, jaká jste osobnost, a objasní se vám taje vašeho chování, kterým jste dosud nerozuměli – a současně se dozvíte,...  celý článek

ilustrační snímek
Když domek vyhořel, děti musely do ústavu. Pomozme jim k návratu domů

Děti, které vyrůstaly v rodinném prostředí, mají mnohem větší šanci na úspěch v životě a na vlastní spokojenou rodinu než ty, které vyrostly v ústavu. Pomozte...  celý článek

Další nabídka

Arome.cz

Nejen sluncem políbená. Bronzer zeštíhlí a vymodeluje obličej
Nejen sluncem políbená. Bronzer zeštíhlí a vymodeluje obličej

Bronzer není jen pro ty, kterým se sluneční paprsky úspěšně vyhýbají. Kromě expresního opálení vám tohle jedinečné líčid... celý článek

Hledáte maminku v okolí na společné aktivity?
Hledáte maminku v okolí na společné aktivity?

Mnoho podobných jich je na eMimino.cz.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.